سوال طنز
نویسنده : erfanmm11 - ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٠
 

سوالاتی دربارهی طنز بهتون پیشنهاد می کنم

حتمی ببینید


چرا ماهیها موقع خواب چشمها یشان را
نمیبندند؟
الف) چون میخواهند خوابشان را واضحتر ببینند.
ب) چون میخواهند خوابِ آب را ببینند.
ج) یک لحظه غفلت، یک عمر پشیمانی!
د) ماهیاند دیگر! چیکارش داری؟

....

....

تبدیل به آدم مهمشدن یعنی چه؟
الف) یعنی که زیرت خط بکشند، بعد توی امتحان بیایی.
ب) همه تشویقت کنند، بعد پیشانی ات خیس عرق شود.
ج) نمیدانم. سؤال بعدی را بپرس؛ حتماً بلدم.
د) هرچه بابام بگوید.

....

....

بهترین راه برای شکار خرگوش کدام است؟
الف) برایش لالایی میخوانی تا خوابش ببرد. بعد خیلی
راحت میروی و برش میداری.
ب) صدای هویج درمیآوری تا بیاید طرفت.
ج) فراموش کردن روز قیامت.
د) این سؤال سه گزینه ای است.

....

....