وقتی ظرف می شویی
نویسنده : erfanmm11 - ساعت ٤:۳۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
 

وقتی ظرف میشویی ... دعا کن ... شُکر کن ...
به خاطر اینکه ظرفهایی داری که بشویی ...
 یعنی غذایی درکار بوده یعنی کسی را سیر کردی ...
 یعنی با محبت با عشق ازیکی دونفر مراقبت کردی ...
برایشان آشپزی کردی , میز چیده ای ...

تصور کن چند میلیون نفر در این لحظه ظرفی برای شستن ندارند
یا کسی را ندارند که برایش میز بچینند !
 پائولو کوئلیو